{{ product.$$.title }}

Код: {{ product.$$.sku }}
{{ product.$$.getPriceOfIndex(4) | money:product.$$.getPriceCurrency(4) }}
{{ product.$$.getPriceOfIndex(2) | money:product.$$.getPriceCurrency(2) }}
{{ product.$$.$savedAmount | money: product.$$.getPriceCurrency(user.$priceIndex) }} ({{ (product.$$.$savedPercentage).toFixed(2) }} %)

Регистрирай се БЕЗПЛАТНО ТУК и получи веднага ОТСТЪПКА при покупка на този продукт

{{ pb.qty }} {{ pb.price | money: pb.currencySymbol }}

Описание

Контакти

СНБА ЕООД

Регистриран в Търговския Регистър при Агенция по Вписвянията под

ЕИК : ‎‎130590807

Регистриран по ЗДДС

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Пиротска 151

e-mail: info@snba.eu