.

Благотворителност

Социални каузи

Ние ще Ви помогнем да бъдете обществено значими и полезни. Заедно с Вас ще помогнем на много хора в беда и ще направим света по-добър.

Регистрирайте се безплатно, станете член на SNBA и ще получите страхотна възможност, не само за материален, интелектуален и духовен растеж, но и за участие в значими и общественополезни проекти.

Всеки месец членовете на SNBA ще инициират благотворителни каузи, за които ще се гласува. Спечелилата първо място ще събира дарения от членовете на SNBA, а SNBA ще я подкрепи с до 1000 лв.