.

Клубове по интереси
Запознанства

Социални мрежи

Регистрирайте се напълно безплатно, станете член на SNBA и ще имате възможност да бъдете част, както и да изграждате огромни социални мрежи от членове на SNBA, с които да общувате, споделяте и създавате нови приятелства...

Ще имате достъп до Клубове по интереси – Бизнес, Здраве, Чужди езици, Фитнес, Диети, Менторинг и др., където заедно със специалисти, ментори и съмишленици, да общувате и споделяте по-задълбочено, по интересни за Вас теми.

Всеки член на SNBA ще има достъп до платформа за видеосподеляне, където да сподели или намери полезни видеа.

Всеки Бизнес член на SNBA ще има безплатен достъп до платформа с игрални филми от технологичния партньор Kidamom (над 1000 филма).

Всеки член на SNBA ще има безплатен достъп до е-книги за свободното време (личностно развитие, здраве и фитнес, романи, автобиографии, лайф стайл и др.) от нашите партньори ИК. „Сиела“ и ИК „ Световна библиотека“.

Всеки член на SNBA ще има достъп до безплатни или платени събития, изпълнени с вълнуващи срещи с ТОП лектори на SNBA, състезания, игри и забавления.